quehquezqui.

IDIEZ morfema: 
quehquezqui.
IDIEZ traduc. inglés: 
how many for each person?
IDIEZ def. náhuatl: 
Tlahtolli tlen ica tlahtlani macehualli quemman quinequi quimatiz queniuhqui quinmahmacaz ce tlamantli cequinoqueh. “‘Tocomaleh, ¿quehquezqui niquinmacaz ne paxaloanih mopantzin pampa niquitta tlahuel axcanah miyac ticcouhtoc. ’”
IDIEZ morfología: 
quezqui (tlaomp. )
IDIEZ gramática: 
quen.