quenin yequene.

Headword: 
quenin yequene.
Alonso de Molina: 

quenin yequene? quanto mas. s. conuiene que se haga esto?
Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana, 1571, part 2, Nahuatl to Spanish, f. 88v. col. 2. Thanks to Joe Campbell for providing the transcription.