quechuetzi.

Headword: 
quechuetzi.
IPAspelling: 
ketʃwetsi
Alonso de Molina: 

quechuetzi. ni. (pret. oniquechuetz.) estar descabezado.
Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana, 1571, part 2, Nahuatl to Spanish, f. 88v. col. 1. Thanks to Joe Campbell for providing the transcription.